Veilige wegen en fietspaden

Over onze wegen kom je veilig thuis. We zorgen voor 4.000 kilometer waterschapsweg. Dat is van hier tot Moskou en terug! Er is dus altijd veel te doen aan onze wegen: inspecteren, onderhouden, bermen maaien. Onze buitendienstmannen nemen de dagelijkse zorg op zich. De wegenspecialisten op kantoor maken plannen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, bijvoorbeeld door het aanleggen van nieuwe fietspaden.

We houden rekening met allerlei weggebruikers

Op onze wegen zitten allerlei soorten verkeersdeelnemers; snelle en langzame, grote en kleine. Naast auto’s, brommers en fietsen, lopen er ook mensen langs de weg en rijden er veel zware landbouwmachines. Natuurlijk moeten ze allemaal rekening houden met elkaar.  98% van de ongevallen komt namelijk door menselijk falen. Als wegbeheerder kun je wel je steentje bijdragen. Is het ergens heel druk? Dan kunnen we snel en langzaam verkeer scheiden. We werken veel samen met landbouwers, lees hier meer over in onze folder (pdf, 1,72 MB). Daarnaast kijken we of een vrijliggend fietspad mogelijk is. Bij smalle wegen kunnen we kijken of ze breed genoeg zijn voor de hoeveelheid verkeer. Als je door lang gras het andere verkeer niet ziet aankomen, dan maaien we de bermen. Zo kun je ook veilig uitwijken. We zorgen bovendien voor de bomen en struiken langs onze wegen. Kortom: er is bij ons altijd werk aan de weg!

Lees meer over onze verkeersveiligheid

Onze zorg voor de wegen, valt uiteen in vele onderwerpen. U kunt meer lezen over de volgende onderwerpen:

Er zijn meer Zeeuwse wegbeheerders

Niet alle waterschappen onderhouden wegen. Dit doen alleen de waterschappen in Noord- en Zuid-Holland. Én Zeeland. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de wegen in stad en dorp. De provincie Zeeland zorgt voor veiligheid op de grotere doorgaande wegen.  Rijkswaterstaat zorgt voor de A58 en de verschillende N-wegen in Zeeland. Wij zorgen voor de andere 4.000 kilometer aan Zeeuwse wegen. Een deel van de waterschapsbelasting gebruiken we om onze wegen te onderhouden en om nieuwe verkeersmaatregelen uit te voeren.