PWO West-Zeeuws-Vlaanderen

PWO West-Zeeuws-Vlaanderen

West-Zeeuws-Vlaanderen

Voor het gebied West-Zeeuws-Vlaanderen zijn we zover dat de onderzoeken gereed zijn naar hoe het watersysteem in de huidige situatie functioneert. Die onderzoeken hebben we gedaan om ons watersysteem goed in kaart te brengen. Dit heeft geleid tot een voorstel peilbesluit en bijbehorend maatregelenpakket. Onze resultaten willen we graag delen met de streek.

Informatiebijeenkomst 19 juli 2022

Op dinsdag 19 juli 2022 heeft het waterschap Scheldestromen voor alle belanghebbenden een informatiebijeenkomst georganiseerd over het peilbesluit voor gebied West-Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze bijeenkomst heeft het waterschap het voorstel peilbesluit en de bijpassende maatregelen voor een robuust en klimaatbestendig watersysteem toegelicht. 
Heeft u deze bijeenkomst gemist of wilt u de presentatie nogmaals bekijken, dan kunt u deze hier downloaden: presentatie bijeenkomst WZV 19 juli 2022 

Ik was 19 juli verhinderd. Waar kan in informatie vinden en hoe kan ik reageren?

De resultaten worden op deze website gepresenteerd met een aantal digitale kaarten. In het instructiefilmpje leggen we uit hoe u de interactieve kaarten per (deel)gebied op onze website kunt raadplegen en leggen we uit wat er te zien is. Voor vragen of reacties op de kaarten en/of het filmpje kunt u ons bellen tijdens kantooruren op het  https://scheldestromen.nl/sites/scheldestromen.nl/files/default_images/icon_telephone.png nummer 088-2461000. Ook kunt u uw vragen of reacties mailen naar peilbesluiten@scheldestromen.nl. Dit kan tot uiterlijk 9 augustus 2022.

Instructiefilm en kaarten

De kaarten en het filmpje kunt u inzien door op de link te klikken. Instructiefilm door Ryan Walhout-Verplanke. Webviewer met kaartlagen: link webviewer.

Let op: naast de kaartlagen die u aan en uit kan vinken, kunt u ook een peilgebied aanklikken waarna een document met uitgebreide informatie uit de onderzoeken per peilgebied verschijnt. Bij dit document hoort de leeswijzer West-Zeeuws-Vlaanderen.

Wat is de volgende stap?

Na 9 augustus verzamelen we de vragen en reacties die we gaan verwerken. Het streven is om voor het gebied west Zeeuws-Vlaanderen het ontwerp-peilbesluit in het najaar 2022 gereed te hebben die we aansluitend ter inzage leggen.