Smalle slootjes, steile oevers

Een nadeel hadden deze slootjes wel. De steile oevers kalven gemakkelijk af met als gevolg dat de oever sneller instort. Ook kan er in een smalle sloot minder water geborgen worden. Niet zo handig in een tijd waarin we ruimte nodig hebben om hemelwater op te vangen zodat we wateroverlast kunnen voorkomen. Of wanneer we in tijden van droogte water zo lang mogelijk vasthouden.

Een sloot met een natuurvriendelijke oever.

Brede sloot, vlakke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Niet alleen is de oever breder, maar ook de sloot is veel breder waardoor er meer water doorheen kan stromen als dat nodig is. Nu het klimaat verandert en er vaak in korte tijd grote regenbuien vallen, is dat wel zo handig. 

Deze brede oevers hebben naast een waterafvoerende en waterbergende functie ook een ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. De wortels van planten houden de oevergrond goed vast. Het riet reinigt ook nog eens het water, zodat bijvoorbeeld algen minder kans krijgen. Ook zorgen de planten voor een ideaal leefgebied voor diverse dieren. De beschikbaarheid van beschutting en voedsel maken het tot een plek met goede broedmogelijkheden voor vogels, zoals de karekiet. Ook vlinders, kleine zoogdieren, insecten en libellen vinden er een plekje en in het water zijn kikkers en vissen te vinden.

Zo krijgen zowel de natuur als het water extra ruimte!

Minder verontreiniging

De natuurvriendelijk oevers hebben nog een voordeel. Doordat de oever breed is, ligt het water verder van de akker af. Hierdoor kunnen meststoffen en andere stoffen die de boeren gebruiken om hun gewassen te bespuiten, minder makkelijk in het water terechtkomen. Het water blijft dus schoner.

Voldoen aan wetgeving

Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben we de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21ste eeuw (WB21), levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Neem contact met ons op en stel uw vraag aan een medewerker Grondzaken.

 088-2461000
 info@scheldestromen.nl