Verbreding fietspad langs Klaassesweg en Werendijkseweg

                                                                                                                                  Onderaan de pagina vindt u de veelgestelde vragen van o.a. de inloopbijeenkomst van 4 juli 2023. 

 

In 2021 hebben we het fietspad langs de Zwaanweg (Dishoek) over een lengte van bijna 2 kilometer verbreed van 2,30 naar 3,50 meter. In 2024 gaan we het verlengde van dit fietspad langs de Klaassesweg en Werendijkseweg tot aan Zoutelande ook verbreden. Ook verbreden we een deel van de rijbaan van 3,50 naar 4,50 meter en brengen we aan beide zijden van de rijbaan grasbetontegels aan. 

Het fietspad is te smal voor het aantal fietsers dat gebruik maakt van het fietspad. Met deze verbreding investeren we in veilige fietsverbindingen. Door het verbreden van de rijbaan voorkomen we dat de bermen snel kapot worden gereden, waardoor de verkeersveiligheid verbetert. 

Daarnaast voeren we de volgende werkzaamheden uit: 
•    De kruisingen Bergweg, Lageweg en Noordendolfer aanpassen.
•    De rotonde Valkenisse (vervangen asfalt en markeringen en aanpassen fietsbebording) verbeteren.
•    Drie verhoogde verkeersplateaus op de Klaassesweg en Werendijkseweg aanbrengen.
•    De verlichting Zwaanweg, Klaassesweg en Werendijkseweg aanpassen.
•    Het verwijderen en herplanten van bomen en hagen.


Planning

Om de overlast tot een minimum te beperken, werken we samen met kabels- en leidingen bedrijven. Zij gaan eerst kabels en leidingen vervangen. Daarna kunnen wij aan de slag met onze werkzaamheden. Voor al deze werkzaamheden moeten we helaas wel bomen en hagen verwijderen. Na afloop van de werkzaamheden planten we bomen en hagen terug om het karakteristieke groene karakter van de Klaassesweg en Werendijkseweg te herstellen. Voordat we de bomen en hagen verwijderen, plaatsen we in de omgeving vleermuiskasten.

•    juni 2023            aanvraag omgevingsvergunning en kapmelding
•    4 juli 2023          inloopbijeenkomst Onderdak te Biggekerke
•    eind 2023           verwijderen van bomen en hagen
•    begin 2024        werkzaamheden aan kabels en leidingen
•    najaar 2024        werkzaamheden aan fietspad en rijbaan 
•    eind 2024/begin 2025    planten nieuwe bomen en hagen 

Kaartmateriaal 


Meest gestelde vragen 

Klik hier voor de meest gestelde vragen (pdf, 121 kb). 
Ook van de inloopbijeenkomst van 4 juli 2023 een overzicht van de vragen (en antwoorden!) die gesteld zijn.