Ik zou nieuwe stagiairs graag het volgende meegeven: probeer zoveel mogelijk contact te leggen, want dat brengt je verder. En luister en kijk goed naar andere mensen.”

Jelmer: “Ik loop sinds begin februari stage bij waterschap Scheldestromen. Toen ik een keer een excursie had met school was het waterschap daar toevallig ook en raakte ik in gesprek met waterschapper Jelle-Jan. En op dat moment dacht ik: ‘het is wel echt een leuke opdracht en organisatie’, dus heb ik gesolliciteerd en nu ben ik hier aan de slag. Als opdracht probeer ik een manier te vinden hoe je zoetwater kan opslaan in dijken, om dit te gebruiken in tijden van droogte en gelijktijdig de dijk steviger te maken.

Het leukste wat ik tot heb gedaan is een dagje meelopen met een kantonnier van Waterkeringen. Vond ik echt heel erg leuk. Ik zou in de toekomst graag nog een keer meelopen rond de dijkversterking in Hansweert, een van de grootste projecten. Ik zou graag nog leren hoe ik mijn concentratie kan verbeteren, gelukkig hebben we daarvoor goede kantoorplekken in onze projectruimte. Tot slot zou ik nieuwe stagiairs graag het volgende meegeven: probeer zoveel mogelijk contact te leggen, want dat brengt je verder. En luister en kijk goed naar andere mensen.”