Waterschapstaken

Waterschapstaken

Elke dag droge voeten. Het lijkt heel vanzelfsprekend. Ook dat het rioolwater wordt afgevoerd en op een zuiveringsinstallatie wordt gezuiverd. De gemiddelde Nederlander spoelt elke dag 125 liter vervuild water weg. En als het regent wordt het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd via een stelsel van sloten en kreken en gemalen. Zorgen dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter sterke dijken en duinen. Net als goed onderhouden en veilige wegen in het buitengebied. Dit is het werk van het waterschap.

Veilige dijken en duinen

Sterke dijken zijn ons handelsmerk.

Schoon en voldoende water

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er teveel of te weinig is.

Veilige wegen en fietspaden

Er is altijd werk aan de weg.

Gezonde bomen en struiken

Langs veilige wegen, horen gezonde bomen en struiken. Zieke bomen kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Dat willen we voorkomen.

Zoet water is niet vanzelfsprekend

Om vaker beregening mogelijk te maken hebben we samen met agrariƫrs een zoetwatervoorziening opgezet op Tholen en in Sint Philipsland.

Maaien

Wegbermen, waterkeringen, waterlopen en terreinen overal moeten we maaien, maar wel zorgvuldig.