Natuurlijk fenomeen

Karpersterfte wordt zeer waarschijnlijk veroorzaakt door het virus springviremia. Dit is een virus dat vooral in het voorjaar voorkomt. Karpers overwinteren in de modder op de bodem van een waterloop. Naarmate de winter langer aanhoudt, wordt de weerstand van karpers lager. Het virus is een natuurlijk fenomeen dat vanuit de modder wordt overgebracht op de karpers. Het slaat gemakkelijk over omdat karpers in hun ‘winterslaap’ dicht bij elkaar liggen. Zodra in het voorjaar het water warmer wordt en de vissen weer actief worden, kan er ineens sterfte optreden doordat het virus ook actief wordt. Het virus heeft geen verband met de waterkwaliteit en is niet schadelijk voor mensen of andere dieren. Ondanks dat ontraden we u om de dode vissen aan te raken.