Werkzaamheden

De verwachting is dat er in totaal 3.000 kuub bagger van de bodem van de wateren wordt gehaald. Dit zijn zo’n 450 grondkarren die met tractoren worden afgevoerd. Het transport van de baggerspecie gaat via bestaande wegen naar een weiland achter de Oude Zeedijk. Daar wordt de baggerspecie te drogen gelegd zodat het later gebruikt kan worden ter verbetering en als ophoging van het weiland. 

Op enkele plaatsen in de wijk wordt de baggerspecie op de kant van de sloot of vijver gelegd om te drogen. Ook daar wordt de gedroogde baggerspecie later verspreid en verwerkt. Aannemerscombinatie Markusse en Zandee voeren de werkzaamheden 

Mogelijke hinder

De gemeente en het waterschap proberen hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Omwonenden kunnen tijdelijk overlast ervaren door een nare geur van uitkomende bagger en het geluid van graafmachines en tractoren. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, worden sommige wegen tijdelijk afgesloten of is er tijdelijk één weghelft te gebruiken. 

Waarom baggeren?

Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen voeren gemeenten en het waterschap regelmatig onderhoud uit door te baggeren.

 

Klik hier om meer te lezen over baggeren.