Baggeren binnen en buiten de bebouwde kom

Onderhoud sloten binnen de bebouwde kom in januari 2021 weer van start

Om een goede waterkwaliteit en goede doorstroming van water in sloten te houden, wordt vanaf januari 2021 in verschillende gemeenten weer gestart met baggeren. Op Schouwen-Duiveland wordt gestart met baggeren in Renesse, Noordwelle, Ellemeet, Nieuw-Haamstede, Westerenban en Gadra. In de gemeente Veere baggeren we in Koudekerke, Grijpskerke en Serooskerke. In de gemeente Vlissingen baggeren we in Ritthem, West-Souburg en de wijken Papegaaienburg en Lammerenburg.  In Middelburg in de wijk Dauwendaele en Middelburg-Zuid en op Tholen baggeren we in Tholen-stad. Later in het jaar start het baggeronderhoud in Krabbendijke en in het oostelijk deel in Waarde. Als u in Zeeuws-Vlaanderen woont kunt u dit navragen bij uw gemeente.

Hoe wordt onderhoud uitgevoerd?

Voordat er gebaggerd kan worden, maait de gemeente of de aannemer de oevers van de sloot. Daarna wordt vanaf de oever of vanaf het water met een kraan of schuifboot de baggerspecie opgegraven. Het in te zetten materieel wordt afgestemd op de sloot en de omgeving. Indien mogelijk wordt de baggerspecie op de onderhoudsstrook van de sloot verspreid. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet de baggerspecie drogen voordat het verwerkt kan worden. Zodra de baggerspecie is opgedroogd, wordt de voedingsrijke bouwstof in de onderhoudsstrook verwerkt. Deze methode van baggerverwerking wordt zo veel mogelijk toegepast omdat dit goedkoper is en milieuvriendelijk. Omdat dit niet overal mogelijk is wordt ook een deel van de baggerspecie afgevoerd. In de directe omgeving van de baggerwerkzaamheden kunnen mensen tijdelijk overlast ervaren van geur en/of transport.

Waarom baggeren?

Op de bodem van waterlopen, zoals sloten en vijvers, verzamelt zich in de loop der tijd een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. Deze laag wordt steeds dikker met als gevolg dat een waterloop ondieper wordt. Een teveel aan bagger, riet en waterplanten stremt de doorstroming en kan wateroverlast veroorzaken. Bovendien zorgt te veel bagger voor groen, ondoorzichtig water. Wanneer er niets gedaan wordt, gaat de waterkwaliteit achteruit en kan het water zelfs gaan stinken. Om dit te voorkomen voeren gemeenten en het waterschap regelmatig onderhoud uit door te baggeren.

Meer informatie

Onderhoud sloten buiten de bebouwde kom vanaf augustus van start

De groei van uw gewassen is onder andere afhankelijk van een goede watertoe- en afvoer. Om er voor te zorgen dat de doorstroming in sloten goed blijft, voeren we regelmatig onderhoud uit. Een van die klussen is baggeren. In het buitengebied doen we dat eens in de acht jaar. Zo blijft de sloot diep genoeg en kan overtollig water afgevoerd worden naar de gemalen.

Najaarsschoonmaak

Vanaf augustus starten we met baggeren. Is de sloot bij een van uw percelen aan de beurt? Dan ontvangt u hierover vooraf schriftelijk bericht. Of wordt u benaderd door onze medewerker. Op de baggerkaart onderaan kunt u zien welke gebieden dit jaar gebaggerd worden. Uiterlijk in december is het baggerwerk gereed, tenzij we te maken krijgen met extreme regenval. Dan duurt het langer. Het baggeren combineren we met het maaien van de sloot.  

Wat betekent dit voor mij?

  • U bent verplicht om machines van het waterschap toe te laten op uw perceel. De baggerspecie (inclusief riet, maaisel en plantengroei) uit de sloot moet u ontvangen en vervolgens zelf verspreiden of opruimen. Dit is vastgelegd in de Waterwet. In enkele gevallen komen we u tegemoet bij de spreiding van de baggerspecie of keren we een schadevergoeding uit. Dit is vastgelegd in de nota Gedoog- en ontvangstplicht (docx, 107 kB).
  • Wij vragen u obstakels langs sloten weg te werken of (tijdelijk) te verwijderen. Natuurlijk willen we voorkomen dat er schade ontstaat aan uw eigendommen of die van onszelf. Het werk voeren we uit met tractoren en hydraulische graafmachines. Daarom vragen wij u om obstakels langs sloten weg te werken of (tijdelijk) te verwijderen. Denk aan afrasteringen, uitmondingen van afvoerbuizen en drainages, takken die over de sloot hangen of visfuiken in de sloot.
  • U wilt al beginnen met ploegen of het inzaaien van wintergewassen. Maar de aanliggende sloot is nog niet gemaaid en/of gebaggerd? Neem dan contact op met onze medewerker, wellicht dat die ervoor kan zorgen dat het onderhoud met voorrang kan worden uitgevoerd.

Schoon genoeg?

De bagger die bij u op het perceel terechtkomt is schoon. Op plaatsen waar vervuiling of verontreiniging te verwachten is, onderzoeken we de baggerspecie vooraf. Voldoet de baggerspecie niet aan de normen? Dan leggen we deze niet op uw perceel, maar vervoeren we deze naar een depot.

Meer informatie

Vragen

Heeft u vragen over baggerwerkzaamheden bij u in de buurt? Neem dan contact op met de medewerker in uw gebied via  telefoonnummer 088-2461000.