Sloten maken onderdeel uit van het watersysteem. Vanuit de Omgevingswet is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het watersysteem. Een van die onderhoudstaken is het maaien van sloten.

Wanneer maaien we onze waterlopen?

Waterlopen worden na het broedseizoen, vanaf augustus tot eind van het jaar gemaaid. Alleen in de op Tholen en in de Reigerbergsche Polder op Zuid-Beveland wordt eerder gemaaid om de zoetwatervoorziening te waarborgen. 

Natuurvriendelijke oevers worden ook minder vaak gemaaid. Sommige oevers hebben eerder onderhoud nodig dan de andere. Afhankelijk van de bodemsoort en zoutgehalte in de regio kunnen de verschillen in ontwikkeling namelijk erg groot zijn.

Wat merkt u ervan?

Het maaisel dat uit de sloot komt leggen we op het aangrenzende perceel. Perceeleigenaren zijn verplicht dit maaisel op te ruimen en te voorkomen dat het maaisel weer in de sloot terechtkomt. Dit staat omschreven in de Omgevingswet. Ook als ze besluiten zelf een slootkant te maaien, moeten ze voorkomen dat het maaisel in de sloot valt. 

Hoe maaien we?

Binnen Zeeland maaien we de sloten op 2 manieren: klepelmaaien en maaikorven. 

  • Klepelmaaien
    De plantengroei wordt door de klepels grof afgeslagen en verkleind. Aan de kant waar het maaisel de klepelmaaier verlaat, wordt het met een hydraulisch aangedreven transportbandje op het aangrenzende perceel gelegd. Eventueel worden de waterlopen nagekorfd.
  • Maaikorven en hakselen
    De maaikorf bestaat uit een korf met hydraulisch aangedreven messenbalken die over elkaar schuiven. Door de knippende beweging van de messenbalken, worden water- en oeverplanten in één werkgang afgeknipt en meegenomen. Het maaisel wordt op het aangrenzende perceel gelegd, waarna het binnen vijf werkdagen met een hakselaar wordt verkleind. Natuurvriendelijke oevers onderhouden we ook met de maaikorf. Hier voeren we het maaisel dan af. 

Vragen?

Heeft u vragen over maaiwerkzaamheden bij u in de buurt? Neem dan contact op met de medewerker in uw gebied via telefoonnummer 088-2461000.