Doordat we diep het veld in gaan, zien we dingen die anderen nooit te zien krijgen. Én ik ben de eerste die de natuur ieder seizoen ziet veranderen, dat vind ik ontzettend mooi.”

“De winter is de drukste en leukste periode. De sloten zijn gemaaid, het water staat lager en het riet is bruin. Je ziet dan goed waar ratten gezeten hebben. Ik speur de hele dag naar sporen in de slootkanten. Een rat verplaatst tot wel 1,5 kubieke meter grond, dat terechtkomt in waterlopen. Hierdoor storten waterkanten in en loopt het regenwater moeilijk weg. De meeste voldoening van dit werk haal ik dan ook uit het letterlijk vangen van ratten. En als ik niks meer vang? Dat zou saai zijn, maar wel betekenen dat ik mijn werk goed heb gedaan.

Mijn werkgebied loopt van Vlissingen naar Westkapelle tot Vrouwenpolder. Hier vang ik ruim 400 ratten per jaar. Iedere muskusrattenbestrijder is verantwoordelijk voor zijn eigen gebied. Je moet het door en door leren kennen, weten hoe de waterloop is en waar je de fuiken moet uitzetten. Steeds opnieuw zoek ik strategische plaatsen om het vangmateriaal neer te zetten. We maken zelf vangkooien van gaas en verder gebruiken we lokaaskooien, schijnduikers en klemmen. 

Dat ik buiten wilde werken, wist ik al heel lang. Door mijn hobby’s jagen en vissen kende ik iemand die 12 jaar bestrijder was, hij wees me op de vacature voor deze baan. Nadat ik werd aangenomen, heb ik in 6 maanden de cursus Muskus- en beverrattenbestrijding gevolgd. Het waterschap voorziet in mooie spullen: de juiste werkkleding, een boot, een kano en zelfs quads. De overuren van de winter compenseer ik probleemloos in de zomer. Het waterschap is een goede werkgever. 

Wil je deze baan, dan is het belangrijk dat je fysiek sterk bent. Blubber en oneffenheden maken het lopen aan de waterkant zwaar en je moet klemmen kunnen spannen. In de winter loop je makkelijk 25.000 stappen per dag. Ook moet je houden van de vrijheid, het zelf bepalen hoe je dag eruitziet. Ik kies bewust voor het meelopen met collega’s om elkaars gebied samen door te gaan. Dat is leerzaam en uitdagend. Doordat we diep het veld in gaan, zien we dingen die anderen nooit te zien krijgen. Én ik ben de eerste die de natuur ieder seizoen ziet veranderen, dat vind ik ontzettend mooi.”  

Wil jij Jan Willems collega worden?