Bij het verwerken van onze vacatures maken we gebruik van de diensten van Bullhorn Nederland.  Waterschap Scheldestromen heeft via een verwerkersovereenkomst afspraken gemaakt met Bullhorn Nederland waardoor je privacy geborgd is. Na het verzenden van je sollicitatieformulier worden je persoonsgegevens opgeslagen in een database van Bullhorn Nederland. Klik hier voor de privacystatement van Bullhorn Connexys

Je persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor wervings- en selectiedoeleinden en niet verstrekt aan derden. Een jaar nadat een sollicitatieprocedure is afgerond, worden je naw-gegevens geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn naar een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Je login-account, cv en sollicitatiebrieven worden verwijderd. De geanonimiseerde gegevens worden met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving door Bullhorn Nederland gebruikt voor arbeidsmarktadviezen.

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door waterschap Scheldestromen en Bullhorn Nederland.  Natuurlijk kun je je toestemming op elk moment intrekken. Neem dan contact op met recruiter@scheldestromen.nl.