Je weet waar je aan toe bent doordat je voor een groot deel je eigen werktijden indeelt. Dit zorgt voor flexibiliteit en geeft ruimte voor andere dingen naast het werk, zoals bijvoorbeeld het gezin en hobby’s.”

“Het voorjaar, als stekelbaarzen en glasalen migreren door vispassages die wij aangelegd hebben. Dat vind ik een mooi moment!  Die successen deel ik in de organisatie en ik ga zelf ook graag kijken bij het water. Zien dat het werkt, daar krijg ik energie van. 

Tijdens mijn opleiding Aquatische Ecotechnologie op de Hogeschool Zeeland heb ik kennis gemaakt met het waterschap, een leuke tijd. Binnenwater heeft mij altijd erg geboeid en ik zag mezelf na de opleiding ook wel werken bij het waterschap. Helaas was er op dat moment geen plaats vrij. Toen de vacature voor adviseur aquatische ecologie toch verscheen heb ik direct geschreven. En met succes! 

Het werkveld is nog breder dan ik dacht, heel uitdagend. Ik werk vooral op de kantoren, maar zonder afstemming met de collega’s buiten werkt het niet. Ook naar buiten, dus! En daarnaast is het mogelijk om thuis te werken. Je weet waar je aan toe bent doordat je voor een groot deel je eigen werktijden indeelt. Dit zorgt voor flexibiliteit en geeft ruimte voor andere dingen naast het werk, zoals bijvoorbeeld het gezin en hobby’s.

Als je werkt bij het waterschap zie je het effect van het werk van jou en je collega’s in je eigen streek terug. Dat vind ik het mooie van mijn baan. Bij het Veerse Meer, bijvoorbeeld. De begroeiing van de eilandjes wordt daar tegenwoordig niet meer volledig kort gezet, maar laten we deels staan voor de biodiversiteit. Steigers en faciliteiten zijn wel bereikbaar door de paadjes die gemaaid zijn. De reacties zijn positief, er groeien nu veel meer planten zoals enkele orchideeën. Insecten profiteren daar ook van en recreanten vinden het prachtig. 

Om planten, insecten en andere dieren een kans te geven om zich te vermeerderen, willen we het liefst zo min mogelijk bermen maaien. Maar bepaalde onkruiden en distels zijn nadelig voor de gewassen en hoge planten en bomen geven schaduw op het land. Wegen kunnen overwoekerd raken en onveilig worden en sloten volgroeien met riet en waterplanten, die de afvoer van regenwater tegenhouden. Dat willen we echt niet.
We willen voor natuur en mens een gezonde omgeving met voldoende water. Daarom werken we veel samen met provincie, gemeenten, bedrijven, scholen en onderzoeksinstanties. Binnen en buiten Zeeland, zodat het werk goed op elkaar afgestemd kan worden. 

Als adviseur aquatische ecologie denk ik vanuit verschillende werkgroepen mee over het best passende beleid voor ecologie in en rondom het polderwater. Grensoverschrijdende samenwerking en het balanceren tussen belangen vind ik ontzettend boeiend. Hier bij het waterschap wordt echt belangrijk werk verricht. Water en veiligheid: het is niet vanzelfsprekend.”

Wil jij Bernds collega worden?