akkerrand

Sjaak Quaak

 BBB

 J.A. (Sjaak) Quaak

 sjaak.quaak@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

  •  Raadslid gemeente Sluis (bezoldigd)
  •  Bestuurslid Stichting CVB St. Jan Dischgoed Aardenburg (onbezoldigd)