Beschrijving

Heeft u schade als gevolg van werkzaamheden van het waterschap?

Aanpak

Ondanks de zorg die wij besteden aan de uitvoering van ons werk, kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt. Vindt u dat het waterschap aansprakelijk is voor de schade aan uw eigendommen? Dan kunt u het waterschap aansprakelijk stellen met het onderstaande formulier. Omdat u dit formulier moet ondertekenen, kun u dit niet digitaal naar het waterschap sturen.

Schadeformulier

Stuur het ingevulde formulier zonder postzegel aan:

Waterschap Scheldestromen
afdeling Juridische Zaken
Antwoordnummer 700
4330 WB Middelburg

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier