Winterschade aan wegen

Na een vorstperiode zijn wij soms genoodzaakt wegen tijdelijk af te sluiten voor voertuigen met een asdruk van meer dan 1,2 ton. Deze maatregel is dan nodig om schade aan wegen door opdooi te voorkomen.

Tijdens een periode van strenge vorst kan de vorst in de ondergrond van wegen doordringen. Na het intreden van dooi bestaat de kans dat de ondergrond van de weg tijdelijk doorweekt raakt, omdat het dooiwater niet weg kan zakken door de bevroren grond eronder. Dit verschijnsel noemen we ‘opdooi’. Als gevolg hiervan kan de draagkracht van wegen afnemen. Daarom wil het waterschap tijdelijk zwaar verkeer weren op opdooigevoelige wegen.

Afsluiten wegen

Niet alle wegen zijn opdooigevoelig. Dit is afhankelijk van de constructie van de weg en de samenstelling van de ondergrond. Afhankelijk van de weersverwachting en de lokale situatie besluit het waterschap welke wegen afgesloten moeten worden. Het afsluiten gebeurt met borden, waarbij een asdrukbeperking tot 1,2 ton geldt. Zwaarder verkeer is daarmee niet toegestaan op deze wegen. Vanaf morgen zal het waterschap enkele wegen afsluiten. Dagelijks kan deze situatie veranderen. Het waterschap zal de afgesloten wegen blijven controleren, want zodra de opdooi voor een weg voorbij is, wordt de asdrukbeperking weer opgeheven. Hierdoor wordt de overlast zo beperkt mogelijk gehouden. 

Ontheffingen

Ontheffingen voor het berijden van de afgesloten wegen met zware voertuigen worden slechts bij hoge uitzondering verleend.