Wanneer maaien we onze waterkeringen en terreinen?

We maaien meestal vanaf april tot en met september. De periode is afhankelijk van het groeiseizoen en de weersomstandigheden.

Hoe maaien we?

We maaien soms tot 7 keer per jaar. Waar veel dijkrecreatie plaatsvindt maaien we tot zeven keer. Er ontstaat zo een korte maar goede grasmat die plezierig is om te recreëren en toch voldoet aan de minimale eisen van de grasbekleding. Op andere dijken maaien we soms slechts 1 of 2 keer. Daar gebruiken we een schijvenmaaier en voeren we het maaisel af. Deze manier van maaien is zowel gunstig voor de biodiversiteit als de grasmat.

Veel dijken worden verpacht. Dit betekent dat we het maaiwerk over laten aan de pachter. Hij is net als ons verplicht zich aan de wet natuurbescherming te houden. Als hij in het broedseizoen maait, dan moet hij ook voorzorgsmaatregelen treffen, zoals de dijk vooraf controleren en eventuele nesten of beschermde planten duidelijk markeren.

Waar het kan, kijken we of het mogelijk is ecologisch te beheren.