De proef

We gebruiken soms ander materieel en maaien op andere momenten, of maaien minder. Effecten van het anders maaien, zijn pas na een aantal jaar zichtbaar in de gebieden. We verwachten dat de proef 3-5 jaar duurt. Natuurlijk willen we dit jaar al monitoren. Daarna kijken we of we bepaalde veranderingen ook verder door kunnen voeren in ons hele geebied, afhankelijk van de mogelijkheden en de kosten. 

Als voorbereiding daarop is het waterschap in gesprek gegaan met belanghebbenden. Tijdens bijeenkomsten in de drie gebieden besprak het waterschap de belangen en wensen met onder andere natuurorganisaties, pachters en agrariërs.

Bekijk ook het persbericht van 25 april 2023: start maaiwerk en proef.

Planning

 • Eind april 2023: start voorjaarsmaai wegbermen en waterkeringen
 • Half mei 2023: start aangepaste maaimethodes in de drie proefgebieden en monitoring met de bloeibogenscan (hele jaar door mogelijk door iedereen)
 • Augustus - december 2023: maaien oevers
 • December 2023: enquête belanghebbenden
 • Februari/maart - 2024: eventuele veranderingen doorvoeren na tussenevaluatie
De drie proefgebieden

In de verschillende gebieden gaan we wegbermen, waterkeringen en waterlopen op een andere manier maaien. Hieronder leest u hoe we dat doen. Kaarten van de betreffende gebieden vindt u op deze pagina onder Downloads. 

Hoofdplaatpolder, Zeeuws-Vlaanderen

Wegbermen

 • Voorjaar: alleen eerste meter met klepelmaaier
 • Najaar: maaisel 3-5 dagen laten liggen en dan afvoeren en slechts 1 kant van de weg maaien
 • Binnenbochten + kruispunten  + plekken waar beplanting staat volledig maaien
 • Stroken waar sinusmaaibeheer (stroken maaken) kan worden toegepast en waar we de bermen pas eind juni maaien:
  • Westlangeweg
  • Magereind
  • Zuidlangeweg
  • Dijkeputten, onderaan zeedijk
  • Wilhelminadijk

Waterlopen

 • Om en om maaien: 1 droge talud achterwege laten. Natte profiel altijd maaien.
 • Minimaal 3 dagen wachten met verhakselen maaisel.

Waterkeringen

 • Overal waar mogelijk maaien en afvoeren
 • Op plekken waar gazonbeheer wordt toegepast slechts nog 2 keer maaien: zomer- en najaarsronde.

Colijnsplaat/Kats, Noord-Beveland

Wegbermen

 • Voorjaar: alleen eerste meter met klepelmaaier
 • Najaar: maaisel 3-5 dagen laten liggen en dan afvoeren en slechts 1 kant van de weg maaien
 • Binnenbochten + kruispunten  + plekken waar beplanting staat volledig maaien
 • Deze bermen pas eind juni maaien:
  • Leendert Abrahamweg (zuid)
  • Colijnplaatseweg
  • Noordlangeweg tussen de N256 en de Colijnplaatseweg
  • Oost Zeedijk (zuidkant)
  • Zuid langeweg (brede berm kant)
 • Stroken waar sinusmaaibeheer kan worden toegepast
  • Mol-tol (fietspad)
  • Emelissedijk – Colijnplaatseweg, langs vrijliggende fietspad (dijktalud)
  • Noordlangeweg tussen Kats en de N256 (zuidberm) (5m breed, vakken maaien van 50 breed

Waterlopen

 • Klepelen wordt korfmaaien en op landbouwkant verhakselen, minimaal 3 dagen laten liggen
 • Mogelijkheid voor toepasing bokashi wordt bezien, maar is nog niet van toepassing

Waterkeringen

 • Overal waar mogelijk maaien en afvoeren met de cyclomaaier
 • Op plekken waar gazonbeheer wordt toegepast slechts nog 2 keer maaien: zomer- en najaarsronde.
 • Sinusmaaien en afvoeren op volgende trajecten:
  -    Rondom haven Colijn 
  -    Oprit Kats, Oostzeedijk, Veerhavenweg  

Burgh-Haamstede, Schouwen-Duiveland

Wegbermen

 • Voorjaar: alleen eerste meter met klepelmaaier
 • Najaar: maaisel 3-5 dagen laten liggen en dan afvoeren en slechts 1 kant van de weg maaien
 • Binnenbochten + kruispunten  + plekken waar beplanting staat volledig maaien
 • Stroken met potentie waar we pas eind juni maaien:
  • Westerseweg/Karnemansweg/Westboutsweg
  • Stolpweg
 • Meeldijk bovenop klepelen en taluds maaien in blokken van 50m met een cyclomaaier
 • Westboutsweg: een jaar maaien, andere jaar niet
 • Cauwersweg: alleen in het najaar maaien vanaf de boerderij

Waterlopen

 • Klepelen wordt korfmaaien en op landbouwkant verhakselen, minimaal 3 dagen laten liggen
 • Mogelijkheid voor toepasing bokashi wordt bezien, maar is nog niet van toepassing

Waterkeringen

 • Overal waar mogelijk maaien en afvoeren met de cyclomaaie 
  Niet rond haventje Burghsluis: te kleinschalig. Groot plateau nabij haventje kan jaar blijven staan, andere jaar maaien.
 • Op plekken waar gazonbeheer wordt toegepast slechts nog 2 keer maaien: zomer- en najaarsronde.
 • Sinusmaaien en afvoeren met 3 maairondes (eerste helft begin mei, tweede helft eind juni, derde in z'n geheel in het najaar) 
Een rode bloem met daarop een bij.

Help mee met monitoring

We hebben een monitoringsplan opgesteld en de app 'Bloeibogen monitor' ontwikkeld waarmee we de ontwikkelingen in het gebied monitoren. Om ons te helpen vragen we vrijwilligers en organisaties in het gebied om mee te doen met de monitoring. Iedereen mag meehelpen, zo vaak hij wil. Via de app is het heel eenvoudig om de monitoring uit te voeren. Dit kan heel 2023. Met de resultaten van de monitoring kijken we tussentijds en na afloop van dit jaar of en op welke manier het maaibeheer de biodiversiteit in de gebieden al heeft verbeterd en waar mogelijk nog aanpassingen gewenst zijn. Dit is een tussentijdse meting. Het duurt namelijk enkele jaren voordat we het echte effect op de natuur zien van andere maaimethodes. We gebruiken hiervoor de Bloeibogenscan waarbij iedereen (ook zonder specifieke kennis) kan helpen om de bloemrijkdom in beeld te brengen. Met deze scan krijgen we een beeld van wat er gedurende het jaar groeit en hoe de planten reageren op het beheer. 

Download de monitoringsapp of bekijk de handleiding.