Maaien van sloten

Waterlopen maaien we zodat we het water goed kunnen blijven afvoeren. Bij neerslag voeren sloten en andere wateren overtollig water af. Dit is voor agrariërs belangrijk omdat de groei van gewassen op het land mede afhankelijk is van deze watertoe- en afvoer. Maar ook het afvoeren voor water uit stedelijk gebied is van groot belang, zodat dat iedereen droge voeten houdt.  Door het verwijderen van water- en oeverplanten blijft een goede doorstroming van water mogelijk. Sloten maken onderdeel uit van het watersysteem. Vanuit de Waterwet is het waterschap verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het watersysteem. Een van die onderhoudstaken is het maaien van sloten. We houden zoveel mogelijk rekening met flora en fauna. Daarom maaien we de sloten niet of nauwelijks tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli).   

Wanneer maaien we onze waterlopen?

Waterlopen worden na het broedseizoen, vanaf augustus tot eind van het jaar gemaaid. Alleen in de op Tholen en in de Reigerbergsche Polder op Zuid-Beveland wordt eerder gemaaid om de zoetwatervoorziening te waarborgen. 

Natuurvriendelijke oevers worden ook minder vaak gemaaid. Sommige oevers hebben eerder onderhoud nodig dan de andere. Afhankelijk van de bodemsoort en zoutgehalte in de regio kunnen de verschillen in ontwikkeling namelijk erg groot zijn.

Wat merkt u ervan?

Het maaisel dat uit de sloot komt leggen we op het aangrenzende perceel. Perceeleigenaren zijn verplicht dit maaisel op te ruimen en te voorkomen dat het maaisel weer in de sloot terechtkomt. Dit staat omschreven in de Waterwet. Ook als ze besluiten zelf een slootkant te maaien, moeten ze voorkomen dat het maaisel in de sloot valt. 

Hoe maaien we?

Binnen Zeeland maaien we de sloten op 2 manieren: klepelmaaien en maaikorven. 

•    Maaikorven en hakselen. De maaikorf bestaat uit een korf met hydraulisch aangedreven messenbalken die over elkaar schuiven. Door de knippende beweging van de messenbalken, worden water- en oeverplanten in één werkgang afgeknipt en meegenomen. Het maaisel wordt op het aangrenzende perceel gelegd, waarna het binnen vijf werkdagen met een hakselaar wordt verkleind.
Natuurvriendelijke oevers onderhouden we ook met de maaikorf. Hier voeren we het maaisel dan af. 

•    De klepelmaaier. De plantengroei wordt door de klepels grof afgeslagen en verkleind. Aan de kant waar het maaisel de klepelmaaier verlaat, wordt het met een hydraulisch aangedreven transportbandje op het aangrenzende perceel gelegd. Eventueel worden de waterlopen nagekorfd.

Meer informatie

Vragen

Heeft u vragen over maaiwerkzaamheden bij u in de buurt? Neem dan contact op met de medewerker in uw gebied via  telefoonnummer 088-2461000.