Om uw plan op alle bovengenoemde onderdelen af te stemmen, denken we graag in een vroeg stadium met u mee. Soms kan dit betekenen dat uw plan moet worden aangepast. Uw plan afstemmen met genoemde waterfacetten doen we met behulp van de watertoets. Onder Downloads vindt u het aanmeldformulier. Aan de hand van het door u ingevulde aanmeldformulier gaan we graag met u in gesprek. Het resultaat van de watertoets vertalen we naar randvoorwaarden voor het plan. We doen dat in overleg met u. Het resultaat verwerkt de gemeente in een definitief besluit over uw ruimtelijke plan. Uiteindelijk vindt u dit terug als wateradvies in bijvoorbeeld een inpassings- of bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Is er bij uw initiatief sprake van de aanleg of inrichting van oppervlaktewater? Dan raden wij u aan om de Richtlijnen waterbeheer voor planontwikkeling in bebouwd gebied te bekijken. Hierin vindt u de randvoorwaarden voor verschillende facetten die bij oppervlaktewater belangrijk zijn. Denk aan beheerskosten, inzicht in noodzakelijk onderhoud en ecologische kwaliteit van waterlichamen. U vindt het document onder Downloads.

Voor vragen over de watertoets neemt u contact op met het waterschap via 088-2461000