Wilt u een dam aanleggen of een sloot dempen?

Neem dan eerst contact op met de opzichter van het werkgebied. Dit kan via 088-2461000. Onze collega kan met u meedenken welke mogelijkheden er zijn voordat u een watervergunning aanvraagt.

Welk materiaal mag ik gebruiken voor een dam of demping?

De aanleg van een dam of demping is aan voorwaarden verbonden. Niet elk materiaal mag daarvoor gebruikt worden. In het Besluit bodemkwaliteit staan de regels die gelden voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen (stortsteen, beton of baksteen), grond en baggerspecie op of in het oppervlaktewater. Ook wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen het materiaal moet voldoen, hoe de kwaliteit moet worden bepaald en of melding van een toepassing verplicht is.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de ‘Verklaring geen bezwaar dammen en dempingen’ onder Downloads. Wanneer u een sloot dempt of een nieuwe sloot graaft langs percelen die in eigendom of gebruik zijn van anderen, heeft u toestemming nodig van deze aanliggende perceelseigenaren- en gebruikers.