Projectlogo klimaatrobuust watermanagement

Klimaatrobuust Watermanagament

 

Het watersysteem rond het kanaal van Gent naar Terneuzen bij Othene en Langelede, De Poel en Vogelschorpolder, wordt toekomstbestendig gemaakt. De partners in het project nemen gezamenlijk maatregelen, delen kennis en stemmen infrastructuur op elkaar af. 

Maatregelen

In het project worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Er worden twee gemalen gebouwd en aan weerszijden van de grens wordt het watersysteem hierop aangepast. De waterafvoer en de verdeling van zoet water voor zowel Vlaanderen als Nederland wordt verbeterd. Ook aan ecologie wordt gewerkt door het watersysteem visvriendelijk te maken en passeerbaar te maken voor vis. 

Onderzoek 

Naast de uitvoer van maatregelen wordt in Vlaanderen en Nederland onderzoek gedaan naar klimaatrobuust en toekomstbestendig waterbeer voor deze grensregio. De uitkomsten worden verwerkt in waterbeheerplannen waarin beheerafspraken worden verankerd om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld door het op elkaar afstemmen van stuwen en gemalen die op afstand te bedienen zijn. 

Passend bij klimaatverandering 

De doelstelling van dit project sluit aan bij de doelstellingen uit de Europese strategie voor aanpassing van klimaatverandering. Het streven is onder andere om de gebiedsinrichting aan te passen aan de verwachte klimaatverandering waardoor de kans op overstroming en verdroging wordt verkleind en de kwetsbaarheid van het agrarisch achterland en natura2000 gebieden wordt verminderd. 

Projectpartners:

  • Zwarte Sluispolder
  • Polder Moervaart en Zuidlede 
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • Waterschap Scheldestromen