Momenteel worden bij visstandbemonsteringen geringe hoeveelheden brakwatersoorten zoals aal, driedoornige stekelbaars en brakwatergrondel aangetroffen bij Borssele, De Luyster en Lovenpolder. Het veelvuldiger voorkomen van deze soorten geeft een verbetering van de visstand en draagt bij aan de KWR-doelen. Daarnaast kan schieraal vrij uittrekken zodra de visapassage zo wordt ingericht dat de passe in twee richtingen werkt. Momenteel zijn de gemalen niet visvriendelijk, waardoor schieraal weinig kans maakt. De totale visoptrekbaarheid in de KRW-waterlichamen in ons werkgebied is nu 50%. In 2027 is het doel dat 60% van de KRW-waterlichamen optrekbaar zijn voor vis.

Subsidie

Bijdrage ELFPO: € 1.400.000,- 

Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.