Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken

De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In deze commissie komen alle bestuurlijke, juridische en financiële onderwerpen aan de orde ter voorbereiding van de besluitvorming hierover in de Algemene Vergadering. Maar ook onderwerpen die te maken hebben met automatisering, informatisereing en huisvesting. In de onderstaande tabel staan de leden van de commissie weergegeven.

commissie Bestuurlijke en Economische Zaken
Naam functie e-mail fractie
dr. R. (Robert) van Seventer Voorzitter robert.vanseventer@scheldestromen.nl BBB
L.F. (Lou) Waterman Wnd. voorzitter lou.waterman@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
drs. I. de Bree Ambtelijk secretaris ivan.debree@scheldestromen.nl -
ir. G. (Guiljam) van der Schelde Wnd. ambtelijk secretaris guiljam.vanderschelde@scheldestromen.nl -

T. (Tom) van der Meer

lid tom.vandermeer@scheldestromen.nl BBB
ir. B.A. (Bastiaan) van 't Westeinde plv. lid bastiaan.vantwesteinde@scheldestromen.nl BBB

G.J.C. (Gert-Jan) Minderhoud

lid gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
nader te bepalen plv. lid @scheldestromen.nl Partij voor Zeeland

H.G.L. (Henk) Verheuvel AA

lid henk.verheuvel@scheldestromen.nl SGP
J.W. (Jan Willem) van de Velde plv. lid janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl SGP

ing. P. (Paul) Versluijs

lid paul.versluijs@scheldestromen.nl CDA

E.S. (Ellen) de Feijter

plv. lid ellen.defeijter@scheldestromen.nl CDA

R.P.M.  (Ron) de Kort

lid ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA

D. (Dieuwke) Louwrink

plv. lid dieuwke.louwrink@scheldestromen.nl PvdA
M.F. (Marleen) Blommaert lid marleen.blommaert@scheldestromen.nl Water Natuurlijk

H. (Harm) Verbeek

plv. lid harm.verbeek@scheldestromen.nl Water Natuurlijk

ir. C. (Conny) Almekinders

lid conny.almekinders@scheldestromen.nl VVD
N.J.G. (Nathalie) de Visser  plv. lid nathalie.devisser@scheldestromen.nl VVD

L.F. (Lou) Waterman

lid lou.waterman@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur
ir. G. (Glenny) Davidse plv. lid glenny.davidse@scheldestromen.nl AWP voor water, klimaat en natuur

mr. H.M. (Heleen) Hamelink

lid heleen.hamelink@scheldestromen ChristenUnie

J. (Jaap) van Ginkel

plv. lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl ChristenUnie
M. (Merijn) Horck lid merijn.horck@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren

K.M. (Karin) Körver

plv. lid karin.korver@scheldestromen.nl Partij voor de Dieren
A.F.M. (Ad) van Hees lid ad.vanhees@scheldestromen.nl Natuurterreinen
M.L.I. den Dekker plv. lid marty.dendekker@scheldestromen.nl Natuurterreinen
ing. H. (Hanko) Blok lid hanko.blok@scheldestromen.nl ZLTO
G.J. (Gillis) Klompe plv. lid gillis.klompe@scheldestromen.nl ZLTO