Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken

De commissie Bestuurlijke en Economische Zaken is een van de drie functionele commissies van het waterschap die de algemene vergadering adviseert bij het nemen van besluiten. In deze commissie komen alle bestuurlijke, juridische en financiële onderwerpen aan de orde ter voorbereiding van de besluitvorming hierover in de Algemene Vergadering. Maar ook onderwerpen die te maken hebben met automatisering, informatisereing en huisvesting. In de onderstaande tabel staan de leden van de commissie weergegeven.

commissie Bestuurlijke en Economische Zaken
Naam functie e-mail fractie
M.F. (Marleen) Blommaert Voorzitter marleen.blommaert@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
W. (Wim) van Gorsel Wnd. voorzitter wim.vangorsel@scheldestromen.nl Ongebouwd
drs. I. de Bree Ambtelijk secretaris ivan.debree@scheldestromen.nl -
ir. G. (Guiljam) van der Schelde Wnd. ambtelijk secretaris guiljam.vanderschelde@scheldestromen.nl -

G.C.J. (Gert-Jan) Minderhoud

lid gert-jan.minderhoud@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland
Joey Smet FV plv. lid joey.smet@scheldestromen.nl Partij voor Zeeland

J.C. (Johan) Hessing

lid johan.hessing@scheldestromen.nl 50PLUS
H.F.M. (Honoré) Reuling FV plv. lid honore.reuling@scheldestromen.nl 50PLUS

ir. C.J. (Conny) Almekinders

lid conny.almekinders@scheldestromen.nl VVD
H. (Hubrecht) Janse plv. lid hubrecht.janse@scheldestromen.nl VVD

L.F. (Lou) Waterman

lid lou.waterman@scheldestromen.nl Algemene Waterschapspartij Zeeland

F. (Frank) van Driessche FV

lid frank.vandriessche@scheldestromen.nl Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen 
Tom Lievense FV   tom.lievense@scheldestromen.nl PvdA

R. (Ron) de Kort

plv. lid ron.dekort@scheldestromen.nl PvdA

H.G.L. (Henk) Verheuvel AA

lid henk.verheuvel@scheldestromen.nl SGP
J.W. (Jan Willem) van de Velde  plv. lid janwillem.vandevelde@scheldestromen.nl SGP

P.A. Koeman RA

lid peter.koeman@scheldestromen.nl CDA

F.H. (Frans) van Kollem FV

lid frans.vankollem@scheldestromen.nl Water Natuurlijk
dr. C.P. (Kees) Polderman  plv. lid kees.polderman@scheldestromen.nl Water Natuurlijk

J.J. (Jaap) van Ginkel

lid jaap.vanginkel@scheldestromen.nl ChristenUnie
mr. H.M. (Heleen) Hamelink FV plv. lid heleen.hamelink@scheldestromen.nl ChristenUnie

A.(Ad) van Hees

lid ad.vanhees@scheldestromen Natuurterreinen

H. (Hanko) Blok

lid hanko.blok@scheldestromen.nl Ongebouwd 
ing. G.J. (Gilles) Klompe 1e plv. lid gillis.klompe@scheldestromen.nl Ongebouwd 

J.P. (Co) Schot

lid co.schot@scheldestromen.nl Bedrijven
ir. L. (Lenno) Vermaas 1e plv. lid lenno.vermaas@scheldestromen.nl Bedrijven
C.H.J. (Kees) Hanse lid kees.hanse@scheldestromen.nl Nuchter Verstand Hanse