Nevenfuncties

  • Vennoot B.C.J. en J.P. Minderhoud V.O.F. (bezoldigd)
  • Raadslid Lokale Partij Borsele (bezoldigd)
  • Burgercommissielid Commissie Ruimte Provincie Zeeland (bezoldigd)
  • Bestuurslid/penningmeester Partij voor Zeeland (onbezoldigd)
  • Bestuurslid/penningmeester Stichting beheer fractiegelden Partij voor Zeeland (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Red onze Polders (onbezoldigd)