Beschrijving

De waterschapsbelastingen worden opgelegd en geïnd door Sabewa Zeeland. De tarieven worden wel door het waterschap vastgesteld. Ook de waardering van alle onroerende zaken wordt verzorgd door Sabewa Zeeland met uitzondering van de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. 

Aanpak

U betaalt digitaal of door de acceptgiro's in te vullen en te posten. Ook is het mogelijk dit via een automatische incasso bij Sabewa Zeeland te regelen door in te loggen in het digitaal loket.

U machtigt Sabewa Zeeland dan voor het automatisch afschrijven van de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. Het bedrag wordt in maximaal 9 termijnen van uw rekening afgeschreven. Iedere maand dat u Sabewa later machtigt, resteren er minder termijnen.  

Automatische incasso is mogelijk voor particulieren en bedrijven met een aanslagbedrag tot en met € 10.000. 

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier

Onderwerp

Belasting