Philippine

De bouw van het gemaal aan de Spanjaardsweg in Philippine start eind februari. In het project wordt ook een koppeling met de Angelinapolder voorzien. Nabij gelegen waterlopen worden verruimd. De kosten van het project zijn geraamd op ongeveer 2,3 miljoen euro. Aannemer M.J. Oomen voert de werkzaamheden uit. Na de bouwvak van 2024 moet het nieuwe gemaal functioneren.

Oud-Vossemeer

In Oud-Vossemeer werkt het waterschap aan het verbreden van de waterlopen naar het gemaal en het herstellen van de oevers er omheen. Daarnaast worden er twee persleidingen onderdoor de Zoetendijk geperst. De komst van het nieuwe gemaal moet het gemaal aan de Kadijk in Poortvliet ontlasten. Dat gemaal krijgt nu teveel water te verwerken, waardoor het water op lage percelen in de Weihoek niet snel genoeg kan worden afgevoerd. De kosten voor het project bedragen ongeveer 3,2 miljoen euro. Het project ontvangt € 994.000 aan E-POP-3 subsidie. Het werk start op korte termijn. Eerst vindt de verruiming van de waterlopen plaats, waarna de bouw van het gemaal start. Aannemers EVS infrabouw b.v. en Van der Straaten aannemersmaatschappij voeren de werkzaamheden uit. Eind 2024 is het nieuwe gemaal functioneel.

Vanuit de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie wordt voor beide gemalen een bijdrage van 1.278.000 euro voorzien.

Subsidie