Uitslag

Lijst Partij Aantal stemmen   Aantal zetels (2019)
1. Partij voor Zeeland 24.837 4 (4)
2. CDA 15.755 2 (4)
3. SGP 23.204 4 (3)
4. Partij van de Arbeid 15.396 2 (2)
5. VVD 13.477 2 (2)
6. Water Natuurlijk 14.261 2 (2)
7. 50Plus 3.515 0 (2)
8. AWP voor water, klimaat en natuur 9.996 1 (1)
9. ChristenUnie 8.607 1 (1)
10. BBB 41.188 7
11. Partij voor de Dieren 9.780 1
12. Blanco lijst / Richel 1.591 0

Opkomstpercentage

In 2019 was het opkomstpercentage 54,6%. In 2023 is dit 57,2%. Dijkgraaf Poppelaars: “We hebben ons werk de afgelopen tijd erg zichtbaar gemaakt en de verkiezingen onder de aan-dacht gebracht. Dat uit zich onder andere in een hogere opkomst, waar ik heel tevreden mee ben. Dit is ook een historische avond met een nieuwe partij die zo hoog binnenkomt met 7 zetels.”

Geborgde zetels

Vier van de dertig zetels zijn geborgd. De invulling van deze ‘vaste’ zetels wordt ingevuld door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren. Beide krijgen 2 zetels.