Marien Weststrate, lid van het dagelijks waterschapsbestuur en portefeuillehouder Wegen: “Een volledig vrijliggend fietspad is erg belangrijk om de hele route veiliger te kunnen maken. Een deel van de gronden dat nodig was voor het fietspad is met een kavelruil via het kavelruilbureau Zeeland verworven. Na jaren van intensief overleg met belanghebbenden en grondeigenaren zijn we verheugd dat begin volgend jaar de eerste spa de grond in kan. We maken nu nieuwe ontwerptekeningen, zonder de fietsstroken, oversteekplaatsen, wegversmallingen en een adviessnelheid van 30 kilometer per uur. We leggen nog wel twee nieuwe verkeersplateaus aan op de Roterijdijk en Zuiddijk in de buurt van kruising met de Dreischorsedijk.” 

Planning

Het waterschap is nu volop bezig met de voorbereiding en vergunningaanvraag. Volgens planning starten de werkzaamheden aan het fietspad, rijbanen en kruisingen in de loop van maart 2024. Naast de aanleg van het fietspad richt het waterschap de aansluiting met de Dreischorsedijk en de Platteweg opnieuw in en verbreedt het de Zuiddijk en het resterende gedeelte van de Roterijdijk. Ook wordt er groot onderhoud op beide dijken uitgevoerd. Daarnaast verbreedt het waterschap de Zuid Langeweg en richt het de aansluiting van de Zuid Langeweg met de Zuiddijk en de Stoofweg veilig in. De realisatie van beide laatstgenoemde onderdelen is nodig om het doorgaande verkeer om het dorp heen te leiden worden. Dit najaar organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst voor belangstellen-den waarin het waterschap het ontwerp en de uitvoering toelichten.

Subsidie

Het waterschap ontvangt een bijdrage van de gemeente Schouwen-Duiveland. Daarnaast wordt dit project mede gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.