Storm in Zeeland

Bij wind uit het noorden of noordwesten hebben we het in Zeeland lastiger. In dat geval wordt zeewater door het Nauw van Calais geperst waardoor we dan overlast kunnen ervaren door opstuwing. Het water uit de Ooster- Westerschelde en Noordzee kan in dat geval moeilijk weg. Bij wind uit het zuiden is dat niet zo, dan ligt het zwaartepunt in (het noorden van) Frankrijk.