Aanslag in Berichtenbox of in de brievenbus

Bent u aangemeld voor de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op mijn.overheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post. 

Vragen over uw aanslagbiljet

Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op de website van Sabewa Zeeland. Op het aanslagbiljet staat de nieuwe WOZ-waarde van uw woning. Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor 2023 kijkt Sabewa Zeeland onder meer naar de marktwaarde en de verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de omgeving per waardepeildatum 1 januari 2022. Over heel 2021 en 2022 is sprake geweest van overbiedingen in een gespannen woningmarkt. Gelet op de stijging van de huizenprijzen in 2022, stijgt de WOZ-waarde mee.

Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact opnemen met Sabewa. Wij willen net als u dat alles klopt. Zij zijn op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088-9995800 of via een contactformulier op de website. 

Rechtstreeks contact met taxateur

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning? Stel uw vragen direct aan onze taxateurs! U kunt een e-mail sturen naar taxateurs@sabewazeeland.nl.  U krijgt binnen 5 werkdagen antwoord op uw vraag. U kunt uw taxatieverslag downloaden via www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa

Wilt u bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde? Dat kan kosteloos bij Sabewa. Dien daarom uw bezwaar rechtstreeks in via www.sabewazeeland.nl/bezwaar of stel uw vraag via het e-mailadres taxateurs@sabewazeeland.nl.

Betaling

De betaling van de termijnbedragen regelt u door een automatische incasso af te geven via de website of door zelf het bedrag over te maken vóór de genoemde vervaldata. U kunt voor de betaling ook gebruik maken van de QR-codes op het aanslagbiljet om de betaling rechtstreeks digitaal in uw bankomgeving uit te voeren. Let op: als u via de QR code betaalt, wordt het bedrag direct van uw bankrekening afgeschreven. Heeft u problemen om de aanslag tijdig te betalen, dan kunt u een betalingsregeling afspreken of uitstel van betaling aanvragen. U kunt hiervoor mailen naar innen@sabewazeeland.nl of contact opnemen via 088-9995800 (tussen 9.00 - 13.00 uur). 

Kwijtschelding

Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van € 0. Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via Mijn Sabewa.

Meer weten over de waterschapsbelasting? Kijk op onderstaande infographic welke belastingen u betaalt aan het waterschap en wat het waterschap daarmee doet, of lees meer op pagina Waterschapsbelastingen

Infographic met toelichting over de waterschapsbelasting.