Waterkwaliteit

Ook in 2023 hadden we te maken met een lange periode van droogte in het voorjaar en zomer. Het waterschap Scheldestromen heeft toen samen met Het Zeeuwse Landschap een proef gedaan met het inlaten van water in de Yerseke Moer. Dit water kwam uit de watergang bij gemaal De Moer aan de Kanaalweg. Vorig jaar bleek dat er wel voldoende water was, maar nog niet op de juiste plek in het natuurgebied. In het zuidelijk deel van de Yerseke Moer was het heel nat en in het noordelijk deel was te weinig water. Ook willen we meer weten over de waterkwaliteit, omdat dit voor de natuur en de vogels ook belangrijk is.

Zonnepompen

Daarom krijgt de proef dit jaar in aangepaste vorm een vervolg. Om het water in het hele gebied op peil te houden, komen er pompen op verschillende plekken. Morgen, 12 maart, vóór de start van het broedseizoen, plaatst een aannemer in opdracht van Het Zeeuwse Landschap twee pompen aan de Everseweg, middenin de Yerseke Moer. Deze pompen werken op zonne-energie en zorgen ervoor dat voldoende polderwater uit het zuidelijke deel naar het noordelijke deel gaat. Het waterschap plaatst in maart net als vorig jaar weer een pomp nabij de Vlakeweg. Hiermee kan het polderwater, mits er voldoende beschikbaar is, in het natuurgebied worden gepompt. Het waterschap monitort de waterkwaliteit en de waterpeilen en -hoeveelheden.

De resultaten van deze proef leveren informatie op over de waterkwaliteit en de mogelijkheden van waterverdeling. Deze informatie nemen de partijen mee in het onderzoek naar de maatregelen om de verdroging van de Kapelse en Yerseke Moer structureel aan te pakken.