De bestuurders van gemeente Borsele (wethouder Arno Witkam), Provincie Zeeland (gedeputeerde Harry van der Maas) en waterschap Scheldestromen (Marien Weststrate, lid van het dagelijks bestuur) vertelden meer over het project en waarom dit zo belangrijk is. Vervolgens hebben zij gezamenlijk vier bomen geplant. Dit deden zij langs de Baarlandsezandweg waar we de bestaande boomstructuur doorzetten. Op deze manier vergroten we de biodiversiteit in de omgeving.

Uitgevoerde werkzaamheden

De afgelopen maanden heeft BAM Infra hard gewerkt aan de reconstructie van het kruispunt Baarlandsezandweg / Schoorkenszandweg en het aanleggen van de rotonde in de Bernhardweg Oost (N666) bij ‘s-Gravenpolder. Het waterschap is in september 2022 begonnen met de verbreding van de wegen, dit duurde tot november 2022 en deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer H4A. Aansluitend is de gemeente Borsele in juni van dit jaar begonnen met de werkzaamheden aan de rotonde en het kruispunt. 

Meer weten?

Met de gebiedsgerichte aanpak Borsele-Oost verbeteren de verschillende wegbeheerders de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het gebied. Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van de vervolgstappen? Meer informatie via: https://www.borsele.nl/gebiedsvisie-borsele-oost