Volgende week start de eerste gespreksronde met alle fracties die zitting hebben in de algemene vergadering. Naar verwachting wordt de verkenningsfase binnen drie weken afgerond met een advies aan BBB over het vervolg van de formatie van een nieuw dagelijks bestuur van het waterschap. 

Op 15 maart jl. vonden de waterschapsverkiezingen plaats. De BBB kwam hierbij met zeven zetels als grote winnaar uit de bus en neemt daarom het initiatief in de formatie van een nieuwe coalitie. De eerste stap om deze te vormen is het aanwijzen van een verkenner. Over de voortgang van het verkenningsproces wordt verslag gedaan na afloop van alle gesprekken.