Vragen

De inwoners van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen ontvangen hun aanslag tussen 19 en 23 februari. De aanslag waterschapsbelastingen is gecombineerd met de gemeentebelastingen en wordt opgelegd door Sabewa Zeeland. Voor vragen over de gemeente- of waterschapsbelastingen kunt u terecht op www.sabewazeeland.nl of via telefoonnummer 088-9995800.

Inwoners van gemeenten Middelburg, Vlissingen. Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Veere ontvangen de aanslag waterschapsbelastingen eind maart 2024. Ook via Sabewa Zeeland. De aanslag gemeentebelastingen ontvangen zij via hun eigen gemeente. 

Dit is de bijsluiter die is meegezonden met de aanslag waterschapsbelastingen 2024. U ziet waarvoor u de belastingen betaalt. Grafische weergave van welke belastingen het waterschap heft en hoe deze zijn opgebouwd.

Wat is de WOZ-waarde? Sabewa legt uit.