Beschrijving

Als u buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen, hebt u een vergunning nodig, die wordt verleend op grond van de Waterschapsverordening waterschap Scheldestromen. Waterschap Scheldestromen verleent deze vergunning als de weg bij het waterschap in beheer is. Anders moet u de vergunning aanvragen bij de provincie of Rijkwaterstaat. Het waterschap kijkt daarbij naar de verkeersveiligheid, eventuele schade die aan de weg kan ontstaan en de mogelijkheid om de weg in de toekomst te verbreden. Met name dit laatste aspect kan met zich meebrengen, dat de vergunning niet wordt verleend.  

Aanpak

Via het online omgevingsloket kunt u digitaal een omgevingsvergunning aanvragen (of wijzigen).  Of u kunt een melding doen op grond van de wet- en regelgeving. Weet u niet of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Doe dan via het online omgevingsloket vooraf een vergunningcheck.

Ook als u iets wilt bouwen of verbouwen, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld, u wilt een brug niet alleen verven, maar u wilt ook een onderdeel vervangen. Lees meer over het aanvragen van een vergunning

Als u een melding heeft gedaan of een vergunning heeft aangevraagd, ontvangt u daarna een brief van het waterschap. Hierin leest u welke voorwaarden op de door u geplande activiteit van toepassing zijn. 

Regelgeving

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier