Beschrijving

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen Waterschap Scheldestromen (WS) en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

Indien u gedurende een aanbesteding een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie de mogelijkheid tot het stellen van vragen te gebruiken, zoals omschreven in het document Klachtafhandeling aanbesteden Waterschap Scheldestromen.

Aanpak

Klachten die u niet eerst aan de orde heeft gesteld tijdens vragenronde worden niet in behandeling genomen door het klachtenmeldpunt. Indien u niet tevreden bent met het antwoord op uw klacht, uw klacht na het publiceren van de nota van inlichtingen ontstaat, of als u meent dat u tijdens de aanbestedingsprocedure onjuist bent of wordt behandeld, kunt u melding maken van uw klacht bij het interne klachtenmeldpunt van waterschap Scheldestromen via het emailadres: klant@scheldestromen.nl.

U dient de klacht in te dienen conform de klachtenregeling van waterschap Scheldestromen. Een ingediende klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op.

Schriftelijk indienen van de klacht bij het gezamenlijke klachtenmeldpunt van WS, via een e-mail naar het adres:

klant@scheldestromen.nl,
o.v.v. dagtekening, uw naam en adres en de aanduiding van de aanbesteding. 

Maak duidelijk: 

  • Waarover de klacht gaat 
  • Hoe het knelpunt verholpen zou kunnen worden

Bestemd voor

Ondernemer