Duurzaamheid

De dijkversterking Hansweert zet een flinke stap vooruit in de verduurzaming van projecten. In 2021 is waterschap Scheldestromen samen met de bouwteamaannemer gestart met een onderzoek naar verduurzaming in het ontwerp van de dijk. De aanpak is gericht op alle fasen in de productie keten van grondstofwinning tot aan recycling.

 

Er worden zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen toegepast, transportafstanden van en naar het werk worden zo kort mogelijk gehouden en het hergebruik van materialen die bij de dijkversterking vrijkomen is gemaximaliseerd. De milieubelasting wordt hierdoor met circa 50% verminderd. 
Daarnaast is het de ambitie van de dijkversterking Hansweert om tijdens de aanlegfase het vrijkomen van CO2 op de bouwplaats zoveel mogelijk te beperken. Dit past binnen de beleidsplannen 2030 van het waterschap. Om dit mogelijk te maken wordt tijdens de uitvoering elektrisch materieel ingezet. Het gaat hierbij om twee elektrische graafmachines en naar verwachting één elektrische wiellader inclusief oplaadstation. 

Wilt u meer weten over duurzame toepassingen van het waterschap Scheldestromen? Op deze pagina meer informatie.