Beschrijving

Als u met een (vracht)auto of motor een overgang over de dijk of het duin (waterkering) wilt rijden hebt u een vergunning nodig op grond van de Keur waterschap Scheldestromen.

Deze wordt verleend door het waterschap Scheldestromen.

De ontheffingen/vergunningen worden vooral verleend aan personen met een gegronde reden om op het strand te zijn met auto of motor. Denk daarbij aan eigenaren van strandpaviljoens en personen die strandpaviljoens bevoorraden.

In de gemeente Vlissingen moet u een ontheffing duinovergang aanvragen bij de gemeente.

Voor twee overgangen geldt een ruimere regeling. Voor de duinovergangen De Tien Torens (boulevard Zoutelande) en Erica Westkapelle geldt dat het mogelijk is om een ontheffing te krijgen voor invaliden en eigenaren van boten, die zij te water willen laten. Voorwaarde is dat u beschikt over een invalidenparkeerkaart of een eigendomsbewijs van de boot.

Let op! Deze ontheffingen worden verleend door de gemeente Veere.

Aanpak

Voor het berijden op de waterkering met een (vracht)auto is een vereenvoudigd aanvraagformulier (docx, 44 kB) gemaakt.
Deze dient u rechtstreeks bij het waterschap in.

Via de kaart Waterkeringen op onze website kunt u nadere informatie over o.a. de waterkeringen van waterschap Scheldestromen vinden.

Voor vragen kunt contact opnemen met de afdeling Waterkeringen of Wegen via het telefoonnummer  088-2461376 of  088-2461411 (lokaal tarief)

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier