Voorlopige uitslag op partijniveau

16 mrt 2023

Gisteren 15 maart 2023 hebben 181.607 Zeeuwse kiezers hun stem uitgebracht voor de waterschapsverkiezingen. Een opkomstpercentage van 57,2 %. De voorlopige uitslag laat zien dat nieuwkomer BBB 41.188 stemmen kreeg en daarmee de grootste partij is geworden. Dit is de voorlopige uitslag op partijniveau. Waterschap Scheldestromen streeft ernaar om eind deze week de voorlopige uitslag op persoonsniveau bekend te maken. De definitieve uitslag wordt op 23 maart vastgesteld.

Uitslag

Lijst

Partij

Aantal stemmen  

Aantal zetels (2019)

1.

Partij voor Zeeland

24.837

4 (4)

2.

CDA

15.755

2 (4)

3.

SGP

23.204

4 (3)

4.

Partij van de Arbeid

15.396

2 (2)

5.

VVD

13.477

2 (2)

6.

Water Natuurlijk

14.261

2 (2)

7.

50Plus

3.515

0 (2)

8.

AWP voor water, klimaat en natuur

9.996

1 (1)

9.

ChristenUnie

8.607

1 (1)

10.

BBB

41.188

7

11.

Partij voor de Dieren

9.780

1

12.

Blanco lijst / Richel

1.591

0

Opkomstpercentage

In 2019 was het opkomstpercentage 54,6%. In 2023 is dit 57,2%. Dijkgraaf Poppelaars: “We hebben ons werk de afgelopen tijd erg zichtbaar gemaakt en de verkiezingen onder de aan-dacht gebracht. Dat uit zich onder andere in een hogere opkomst, waar ik heel tevreden mee ben. Dit is ook een historische avond met een nieuwe partij die zo hoog binnenkomt met 7 zetels.”

Geborgde zetels

Vier van de dertig zetels zijn geborgd. De invulling van deze ‘vaste’ zetels wordt ingevuld door de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren. Beide krijgen 2 zetels.