Beschrijving

Waterschap Scheldestromen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens (persoonsgegevens). In onze privacyverklaring informeren wij u hoe het waterschap met uw persoonsgegevens omgaat en hoe u deze kunt inzien. Waterschap Scheldestromen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook deze verklaring van tijd tot tijd door te nemen, zodat u weet op welke wijze het waterschap uw gegevens verwerkt en beschermt.

Aanpak

Wilt u uw persoonsgegevens inzien? Stuur dan een verzoek AVG naar

privacy@scheldestromen.nl

of schriftelijk naar:

Waterschap Scheldestromen
Verzoek persoonsgegevens (AVG)
Postbus 1000
4330 ZW Middelburg

Graag ontvangen wij in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam, adres, woonplaats
  • telefoonnummer en/of e-mailadres

Wij nemen vervolgens contact met u op over de wijze van legitimeren. Het is namelijk belangrijk dat het waterschap kan vaststellen dat u degene bent die het verzoek heeft gedaan. Pas nadat het waterschap uw identiteit heeft vastgesteld, nemen we het verzoek in behandeling. U ontvangt de resultaten binnen de geldende termijn per aangetekende post op het huisadres.

Als het verzoek niet wordt opgevolgd, is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij het waterschap.

Bestemd voor

Particulier