Gladheid

Wegbeheerders houden samen doorgaande routes ijsvrij

Rijdt u door de provincie naar uw werk en terug? Of om boodschappen te doen naar de stad? De kans is groot dat u dan over gemeentelijke, provinciale, rijks- én waterschapswegen rijdt. Misschien rijdt u ook door de Westerscheldetunnel. Alle wegbeheerders willen dat u veilig van A naar B komt. Bij verwachte gladheid, werken al deze wegbeheerders samen. Ze zorgen ervoor dat er aaneengesloten veilige doorgaande routes zijn. Zo komt u veilig op de plaats van bestemming. Ze houden samen de voorspellingen en de lokale situatie in de gaten. Zodra ze verwachten dat het glad zal worden, trekken ze er met z’n allen vóór de gladheid op uit. Ze strooien dan zout op doorgaande wegen en belangrijke fietsroutes. Op deze kaart ziet u waar er gestrooid wordt.

Andere wegbeheerders strooien al hun wegen, waterschap niet

Dat klopt. Het waterschap heeft bijna 4.000 kilometer wegen en fietspaden. Al die wegen zouden we nooit op tijd kunnen strooien. Daarnaast rijdt er op een groot deel van onze wegen heel weinig verkeer. Zout moet goed worden ingereden. Het werkt dus pas goed als er genoeg verkeer overheen gereden is. Pas daarom altijd op. Als er ergens gestrooid is, betekent dit niet meteen dat de gladheid verdwenen is. Een andere reden waarom het waterschap goed afweegt welke wegen het strooit, is het milieu. Zout is slecht voor het milieu. We willen daarom zeker weten dat het nuttig is voor de veiligheid voordat we ergens zomaar strooien.

Het waterschap strooit extra locaties als het lang blijft vriezen

Soms blijft het lang vriezen of hebben we te maken met langdurige sneeuwval. Dan strooit het waterschap ook andere wegen. Sommige activiteiten kunnen namelijk alleen veilig plaatsvinden als een weg sneeuwvrij wordt gemaakt. Vindt u het nodig dat een weg, die niet in de vaste strooiroute zit, gestrooid moet worden? Dan kunt u een verzoek indienen bij het waterschap door te bellen met 088-2461000. Het waterschap weegt elk verzoek zorgvuldig af.

Meldingen

Heeft u een melding over de gladheidbestrijding op waterschapswegen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 088-2461000. Dit nummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. U krijgt dan te horen naar welk nummer u kunt bellen.


Actuele strooiacties en achtergrondinformatie