G. van Kralingen

Contact:

gert.vankralingen@scheldestromen.nl

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+)
 • Bestuurlijk Overleg i.k.v. AZON (samenwerking in de ondergrond met Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven - koppeling met SAZ+) - Regie SAZ+
 • Delta Platform
 • KennisNetwerk-DeltaWater
 • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
 • Phario
 • Overleg Zeeuwse Overheden, thema-0verleg Klimaat Energie Milieu
 • N.V. Slibverwerking Noord-Brabant, Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 • Raad van Toezicht Interreg IV-project
 • Stuurgroep PHA2USE
 • Zeeuwse RES (Regionale Energietransitie)
 • Stuurgroep Robuust Watersysteem
 • Stuurgroep Schoon Water
 • Uniecommissie waterketens en emissies
 • Zeeuwse RES (Regionale Energietransitie)

Nevenfuncties:

 • Gert van Kralingen Beheer BV, Middelburg
 • Gert van Kralingen Bouwen aan vastgoed BV, Middelburg
 • Voorzitter Stichting StoKosmos, Aagtekerke