G. van Kralingen

Contact:

gert.vankralingen@scheldestromen.nl

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Overleg Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland (SAZ+)
 • Regie SAZ+
 • Delta Platform
 • KennisNetwerk-DeltaWater
 • MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)
 • Phario
 • Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, portefeuillehoudersoverleg Milieu
 • N.V. Slibverwerking Noord-Brabant, Raad van Commissarissen
 • Raad van Toezicht Interreg IV-project
 • Zeeuwse RES (Regionale Energietransitie)
 • Stuurgroep Robuust Watersysteem
 • Stuurgroep Schoon Water
 • Uniecommissie waterketens en emissies
 • Unie-WaterWegen

Nevenfuncties:

 • Gert van Kralingen Beheer BV, Middelburg
 • Gert van Kralingen Bouwen aan vastgoed BV, Middelburg
 • Lid Kerkenraad Gereformeerde Gemeente Middelburg centrum
 • Bestuurslid Maatschappij Nijverheid en Handel, Middelburg
 • Voorzitter rvt Calvijn College Goes
 • Voorzitter Stichting StoKosmos, Aagtekerke