Dijkgraaf

Dijkgraaf Toine PoppelaarsDijkgraaf van waterschap Scheldestromen is mr. drs. A.J.G. (Toine) Poppelaars. Hij is geboren in 1959 en woont in Veere. De dijkgraaf  is voorzitter van het dagelijks bestuur en van de algemene vergadering. Hij is sinds 2011 dijkgraaf van het waterschap en verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing.

Contact opnemen met de heer Poppelaars kan telefonisch via het telefoonnummer 088-246 1000, via e-mail: toine.poppelaars@scheldestromen.nl of via het postadres van het waterschap. Dit is Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Kernteam Deltacommissie
 • Bestuurlijk overleg Gebiedsvisie Veerse Meer
 • Bestuurlijk Overleg Projectorganisatie Waterveiligheid (SOK)
 • Bestuurlijk Overlegplatform Veerse Meer
 • Bestuurlijk overleg Randen Deltawateren
 • Burgemeesterskring Zeeland (lid)
 • Voorzitter Lokaal Overleg
 • Gebruikersraad Veerse Meer
 • Ledenvergadering Unie van Waterschappen
 • Stuurgroep Maritieme Veiligheid (voorheen Deltawateren)
 • Vereniging Werken voor Waterschappen (voorzitter)
 • Stuurgroep Visserij Initiatief Zeeland
 • OZO (Overleg Zeeuwse Overheden)
 • Trila waterschap-Rijkswaterstaat directie Zee en Delta (HID)-provincie Zeeland
 • Veiligheidsregio Zeeland (AB, adviseur)
 • Vereniging Belangenbehartiging Voorzitters van Waterschappen
 • Unie van Waterschappen (dagelijks bestuur, ledenvergadering)
 • Vereniging Kring van Voorzitters Waterschappen (ledenvergadering)
 • Waterschapshuis, algemeen bestuur (gemeenschappelijke regeling)
 • Voorzitter Informatiehuis Water

Nevenfuncties: