Democratiegame voor middelbaar onderwijs

Geven waterschappen hun geld uit aan sterkere dijken? Of moeten ze eerder investeren in duurzaamheid? Een waterschapsbestuur staat soms voor moeilijke keuzes en moet rekening houden met tegenstrijdige belangen én een betaalbaar waterschap. Daar ga je als klas mee aan de slag tijdens de interactieve Democratiegame. We bieden deze gastles en -game kosteloos aan.

Groen, links of rechts

Voordat het spel begint, stemmen leerlingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Kiezen ze voor de Groenen of gaan ze voor een links of juist een rechts bestuur? Hierbij leren ze gelijk meer over onze Nederlandse democratie. Daarna vormen ze teams van waterschapsbestuurders en nemen ze waterschapsbeslissingen die allerlei verschillende gevolgen hebben. Ze leren nadenken over de gevolgen van hun beslissingen. Per team is een smartphone of tablet nodig voor dit lespakket.

Doelgroep

De game is ontwikkeld door de Unie van Waterschappen en ProDemos. De gastles is in twee versies beschikbaar: een versie voor de bovenbouw van het vmbo en een versie voor de bovenbouw mavo/havo/vwo. De game is ook geschikt als onderdeel burgerschap in het mbo.

Gastdocent of zelf les geven

De lessen kunnen worden gegeven door gastdocenten van waterschap Scheldestromen. De uitleg en het spel duren twee lesuren. Docenten kunnen de game ook zelf begeleiden. In dat geval krijgen ze informatie over de waterschappen en een code voor de game.

Aanmelden en informatie

U kunt uw klas aanmelden via www.waterschappen.nl/democratiegame 
Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u mailen naar  communicatie@scheldestromen.nl.