Beschrijving

Elk jaar valt hij weer op de mat: de aanslag waterschapsbelastingen. Niet het leukste om te ontvangen, maar wel noodzakelijk. Het waterschap gebruikt uw belastinggeld voor de bescherming van Zeeland tegen overstromingen, het zuiveren van uw rioolwater, veilige wegen en fietspaden in het buitengebied en het tegengaan van wateroverlast bij regen of juist tekorten aan water bij droogte. De waterschapsbelastingen worden geheven en geïnd door Sabewa Zeeland.

Aanpak

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de aan u opgelegde aanslag. Dan kunt u binnen zes weken na de datum van het aanslag-/beschikkingsbiljet bezwaar maken.

U kunt dit digitaal doen via Sabewa Zeeland.
Of u kunt dit doen door een brief te sturen naar:

Sabewa Zeeland
T.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 1155
4530 GD Terneuzen

Ook voor informatie m.b.t. kwijtschelding kunt u op de website van Sabewa Zeeland terecht.

Bestemd voor

Ondernemer
Particulier

Onderwerp

Belasting