Archieven en cultureel erfgoed

Waterschap Scheldestromen beschikt naast het eigen archief ook over de archieven van waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De archieven van de rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuwse Eilanden bevinden zich in het Zeeuws Archief in Middelburg Voor bezoek en informatie zie www.zeeuwsarchief.nl

De archieven van de rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuws-Vlaanderen bevinden zich in de archiefbewaarplaats van het waterschapskantoor in Terneuzen. Voor bezoek en informatie kunt u contact opnemen met mevr. D. van Rijsbergen, Telefoonnummertel. 088-2461117
Op archieven.nl zijn de digitale inventarissen van de archieven van de rechtsvoorgangers te vinden.

 

Het archief van de website  is eenvoudig online te bekijken en gaat terug tot 21 november 2016.

  Zeeuws Archief   Waterschapsarchief Terneuzen

Adressen archieven

  Hofplein 16   Kennedylaan 1
  Middelburg   Terneuzen
  Postadres   Postadres
  Postbus 70   Postbus 1000
  4330 AB Middelburg   4330 ZW Middelburg
  0118-678878   088-2461117
  fax: 0118-628094   fax: 088-2461990
  d.obbink@zeeuwsarchief.nl   geopend op woensdag 9.00 – 16.00 uur
 www.zeeuwsarchief.nl  


De volgende documenten zijn als pdf te raadplegen: