Archieven en cultureel erfgoed

 

Waterschap Scheldestromen beschikt naast het eigen archief ook over de archieven van waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-Vlaanderen. De archieven van de rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuwse Eilanden bevinden zich in het Zeeuws Archief in Middelburg. 

Vanaf 28 januari 2019 kunt u de archieven van de rechtsvoorgangers van waterschap Zeeuws-Vlaanderen inzien in het Historisch Informatie Punt dat zich in het gebouw van het Waterschap in Terneuzen bevindt.

Voor informatie over openingstijden, het reserveren van een werkplek en het reserveren van stukken verwijzen we u graag naar de website van het Zeeuws Archief www.zeeuwsarchief.nl en specifiek naar de webpagina’s over onze studiezaal in Middelburg en de locatie in Terneuzen


Op archieven.nl zijn de digitale inventarissen van de archieven van de rechtsvoorgangers te vinden.

 

  Zeeuws Archief   Historisch Informatie Punt

Adressen archieven

  Hofplein 16   Kennedylaan 1
  Middelburg   Terneuzen
  Postadres   Postadres
  Postbus 70   Postbus 70
  4330 AB Middelburg   4330 AB Middelburg
  0118-678878   0118-678878
  fax: 0118-628094   fax: 0118-628094
  d.obbink@zeeuwsarchief.nl    reserverenHIP@zeeuwsarchief.nl
dins- t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur maan- en woensdag 10.00 – 16.00 uur
 www.zeeuwsarchief.nl www.zeeuwsarchief.nl


De volgende documenten zijn als pdf te raadplegen:

 

Het archief van de website is eenvoudig online te bekijken en gaat terug tot 21 november 2016.