Laatste nieuws

In de commissie: hoe zien de waterschapswegen er over 20 jaar uit?

Waterschap Scheldestromen heeft een verdere uitwerking gegeven aan een voorstel voor de wegencategorisering.

Lees meer over In de commissie: hoe zien de waterschapswegen er over 20 jaar uit?
Waterschapsweg met bomen en verkeersbord haakse bocht.
17 mei 2024
Informatiebijeenkomsten dijkversterking Zak van Zuid-Beveland

Waterschap Scheldestromen organiseert op 23 mei en op 29 mei informatiebijeenkomsten over het realiseren van een veilige en toekomstbestendige dijk in de Zak van Zuid-Beveland.

Lees meer over Informatiebijeenkomsten dijkversterking Zak van Zuid-Beveland
fort ellewoutsdijk
14 mei 2024
Start jaarlijks onderhoud waterschapswegen

Waterschap Scheldestromen is gestart met het jaarlijkse groot onderhoud aan waterschapswegen op diverse locaties in Zeeland. 

Lees meer over Start jaarlijks onderhoud waterschapswegen
Het maaien van de wegberm.
13 mei 2024
Een man meet de waterkwaliteit op een rioolwaterzuivering.

Over ons

Sterke dijken, veilige plattelandswegen en schoon en voldoende water, daar werken we dag en nacht aan met 500 waterschappers. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen erop rekenen dat we ons werk op een professionele en klantgerichte manier doen.

Lees meer over Scheldestromen

425 kilometer dijken en duinen

Zonder dijken en duinen geen droge voeten.

4000 kilometer wegen en fietspaden

Dat is van hier tot Lissabon en weer terug!

15 rioolwaterzuiveringen in Zeeland

Die zuiveren het afvalwater, zodat het daarna weer schoon de natuur in kan.

125000 bomen in ons beheer

Langs veilige wegen, horen gezonde bomen en struiken. We willen voorkomen dat zieke bomen onveilige verkeerssituaties veroorzaken.

Onze taken

Sterke dijken en duinen

Sterke dijken en duinen zijn ons handelsmerk. Als beheerder van de meeste dijken en duinen in Zeeland (bijna 500 km) is veiligheid onze topprioriteit. 

Een rode vuurtoren op een dijk.
Onze taken

Schoon en voldoende water

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een overschot, een tekort of een vervuiling is. En het water dat wij met z'n allen vuil maken kan ook niet zomaar terug de sloot in.

Tanks op de rioolwaterzuivering
Onze taken

Veilige wegen en fietspaden

Niet alle waterschappen onderhouden wegen. Wij wel. In totaal zo'n 4000 kilometer aan wegen en fietspaden.

Weg met wielrenners en bomen.
Onze taken

Gezonde bomen en struiken

Langs veilige wegen, horen gezonde bomen en struiken. Zieke bomen kunnen zorgen voor verkeersonveilige situaties. Dat willen we voorkomen.

Een polderweg met bomen en struiken.