Zon op Dijk

Het waterschap participeert in het consortium Zon op Dijk. Het potentieel om zonne-energie op te wekken op dijken is groot. Dat concluderen onderzoekers van STOWA, het kenniscentrum van de waterschappen in Nederland, in het rapport Zon op Dijken. Bij de plaatsing van zonnepanelen moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. Zo mag de plaatsing de waterkerende functie van de dijk niet in gevaar brengen. Erosie- en golfslagbestendigheid vormen belangrijke aandachtspunten. Ook de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden moeten in acht worden genomen.

In 2020 start een proef met zonnepanelen op een inlaagdijk bij Ritthem. In deze proef wordt vooral gekeken of de geplaatste systemen voldoen aan de waterveiligheidsvoorwaarden.  Daardoor is het een beperkt onderdeel van de complete discussie over de wenselijkheid van zonnepanelen op dijken.