Zien en gezien worden!

03 okt 2017

Op donderdag 12 oktober 2017 zetten Basisschool de Leeuwerik, Veilig Verkeer Nederland, McCain, de dorpsraad Lewedorp, gemeente Borsele en waterschap Scheldestromen zich samen in voor de verkeersveiligheid in Lewedorp. De leerlingen krijgen verschillende theorie- en praktijklessen verkeersveiligheid. Alles onder het thema ‘Zien en gezien worden’. Daarnaast openen wethouder Kees Weststrate, waterschapsbestuurder Rian de Feijter-de Feijter en kinderen van basisschool de Leeuwerik het nieuwe fietspad langs de Korenweg dat door het waterschap eerder dit jaar is gerealiseerd.

‘Zien en gezien worden’

Basisschool de Leeuwerik, Veilig Verkeer Nederland, McCain, de dorpsraad Lewedorp, gemeente Borsele en waterschap Scheldestromen zorgen 12 oktober niet alleen voor een feestelijke dag, maar ook voor een leerzame dag. Het thema van de dag is ‘Zien en gezien worden’. Op school doen de kinderen mee aan een fietsverlichtingsactie en ze krijgen theoretisch en praktisch inzicht wat grote vrachtwagens betekenen in het verkeer. Deze acties vinden plaats op en rondom de basisschool.

McCain laat alle bewoners van Lewedorp zien dat het bedrijf zich wil blijven inzetten voor een verkeersveilig transport van- en naar McCain. Ze willen zorgen voor de zichtbaarheid van alle inwoners van Lewedorp. Hoe is nog een verrassing.

Opening fietspad Korenweg

De bestuurders en de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Leeuwerik fietsen samen richting de voetbal- en tennisvelden langs de Korenweg. Na deze openingshandeling zijn er korte toespraken van waterschap, gemeente en de dorpsraad.